theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 753

Hóa đơn viết đơn vị USD, số lượng*đơn giá không khớp có hợp lệ không?

Võ Thanh Thủy Võ Thanh Thủy
 07  01  01
07 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Văn Bách, Hồ Cẩm Yến Lê Minh Xuân ... (tất cả)

img

753 xem 07 theo dõi 07 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Phương Nhi Hoàng Phương Nhi
 32  04  05
10 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Tùng Anh, Phan Tố Tâm Lê Ngọc Lan ... (tất cả)

1. Làm biên bản điều chỉnh sai số tiền theo TT39 hai bên ký, đ/c tờ khai nếu đã kê khai

2. Chưa kê khai, có thể liên hệ làm biên bản hủy và viết lại.

651 xem 10 hữu ích trả lời –