theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,561

Hiện nay thông tư nào quy định về việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho ?

Nguyễn Như Khang Nguyễn Như Khang
 00  01  00

Hiện nay thông tư nào quy định về việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

Em cảm ơn cả nhà nhiều.

1,561 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Dung Hạnh Nguyễn Dung Hạnh
 04  02  02
03 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Đăng Khương Dương Hương Thu
Thông tư quy định về dự phòng giảm giá hàng tồn kho là Thông tư 89/2013/TT-BTC; sửa đổi bổ sung thông tư 228/2009/TT-BTC.
1,277 xem 03 hữu ích trả lời –