theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,408

Hạch toán vốn góp của thành viên góp vốn Công ty TNHH vào tài khoản nào?

Trịnh Hương Trà Trịnh Hương Trà
 03  01  00

Theo hướng dẫn của TT200, thì vốn góp của chủ sở hữu hạch toán vào 4111, riêng đối với công ty cổ phần, tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu có 2 tài khoản cấp 3: 41111 và 41112. Thế nhưng với Công ty TNHH thì không có cổ phần, mà hạch toán trực tiếp vào 4111 thì là tài khoản mẹ, các phần mềm kế toán không cho phép hạch toán vào tài khoản mẹ.

Nhưng theo TT 200 thì chúng tôi cũng không được mở thêm tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 nếu danh mục tài khoản đã quy định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3. Vậy chúng tôi phải hạch toán vốn góp của thành viên góp vốn Công ty TNHH vào tài khoản nào?

1,408 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phạm Thi Cầm Phạm Thi Cầm
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Ngô Huyền Anh, Hoàng Nhật Quốc Lý Khánh Vân

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tài khoản 4111 – vốn góp của chủ sở hữu: tài khoản này phản ánh khoản vốn thực đã đầu tư của chủ sở hữu theo điều lệ công ty của các chủ sở hữu vốn. Vì vậy đối với khoản vốn góp của thành viên góp vốn Công ty TNHH hạch toán vào TK 4111.

Công ty có thể chỉnh sửa lại phần mềm kế toán để phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty.

1,283 xem 03 hữu ích trả lời –