theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,042

Hạch toán về sửa chữa TSCĐ?

Nguyễn Hùng Sơn Nguyễn Hùng Sơn
 02  01  01
Công ty tôi có tình hình sửa chữa TSCĐ như sau:1. Sửa chữa định kì TSCĐ ở bộ phận bán hàng chi bằng tiền mặt: 5.000.000đ2. Sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch ở bộ phận quản lý: 15.000.000đ biết rằng số trích trước là 11.000.000đ3. Sửa chữa lớn ngoài kế hoạch ở bộ phận sản xuất 10.000.000đ, chi phí sửa chữa phân bổ làm 2 kì, bắt đầu từ kì này.4. Sửa chữa nâng cấp TSCĐ ở bộ phận sản xuất theo giá hóa đơn chưa thuế là 30.000.000đ, thuế GTGT 10%, nguyên giá TSCĐ cũ là 50.000.000đ, khấu hao lũy kế tính đến thời điểm nâng cấp là 20.000.000đ. Tiền sửa chữa chưa thanh toán.Định khoản nghiệp vụ này như thế nào?
2,042 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Tuyết Xuân Nguyễn Tuyết Xuân
 03  00  04
Bạn có thể tham khảo định khoản sau:1, Nợ TK 641: 5.000.000         Có TK 111: 5.000.0002. Nợ TK 335: 11.000.000    Nợ TK 642: 4.000.000          Có TK 241: 15.000.0003. Nợ TK 627: 5.000.000    Nợ TK 142: 5.000.000           Có TK 241: 10.000.0004.Nợ TK 241: 30.000.000   Nợ TK 133: 3.000.000            Có TK 331: 33.000.000Khi sửa chữa hoàn thành:    Nợ TK 211: 30.000.000          Có TK 241: 30.000.000 
1,822 xem 00 hữu ích trả lời –