theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 954

Hạch toán vay ngắn hạn ngân hàng mua 1 lô hàng hóa, giá mua chưa thuế là 125.000, thuế GTGT 10%?

Hoàng Ðắc Thành Hoàng Ðắc Thành
 00  02  00
954 xem 04 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lý Liên Hương Lý Liên Hương
 00  00  01
  • Nợ tk 156 :125000
  • Nợ tk 1331: 12500
  • Có tk 341:137500
866 xem 00 hữu ích trả lời –
Nguyễn Quỳnh Hà Nguyễn Quỳnh Hà
 00  03  02

1. Nợ 156, Nợ 1331/ Có 331 (Đối tượng: NCC).

2. Nợ 331 (Đối tượng: NCC)/ Có 3411 (Đối tượng: Ngân hàng ABC).

Vì khi bạn nhận HĐ là bạn cần hạch toán luôn nghiệp vụ 1, sau đó làm thủ tục vay ngân hàng, khi nào TK vay của bạn nổi khoản tiền vay thì bạn hạch toán nghiệp vụ 2.

868 xem 00 hữu ích trả lời –
Hoàng Thái Nguyên Hoàng Thái Nguyên
 00  00  01

1. Phản ánh khoản vay

  • Theo QD 48 thì Nợ 112 Có 311
  • Theo TT200 thì Nợ 112 Có 341

2. Phản ánh việc thanh toán tiền hàng.

  • Nợ 331 có 112
869 xem 00 hữu ích trả lời –