theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,497

Hạch toán nghiệp vụ xây dựng TSCĐ?

Trần Bảo Sơn Trần Bảo Sơn
 05  04  04
Người nhận thầu bàn giao cho doanh nghiệp một khu nhà xưởng, tổng tiền phải trả theo hợp đồng bao gồm cả 10% là 379.500.000 đồng, số tiền doanh nghiệp ứng cho người nhận thầu đến thời điểm bàn giao là 150.000.000 đồng. Sau khi giữ lại 5% giá trị công trình để bảo hành số còn lại doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản. Được biết TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản.
1,497 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Thanh Thiên Nguyễn Thanh Thiên
 02  00  02
Bạn tham khảo cách hạch toán như sau:1/ Khi bàn giao nhà xưởng:Nợ TK 211: 345.000.000Nợ TK 133:   34.500.000      Có TK 331: 379.500.0002/ Khi thanh toán tiền còn lại:Nợ TK 331: 131.025.000     Có TK 112: 131.025.000
1,366 xem 00 hữu ích trả lời –