theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,843

Hạch toán nghiệp vụ mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất?

Nguyễn Thảo Vy Nguyễn Thảo Vy
 05  04  03
ĐVT: 1.000đMua 1 thiết bị sản xuất, thanh toán ngay bằng TGNH từ Quỹ đầu tư phát triển. Giá mua ghi trên hoá đơn chưa thuế GTGT (thuế suất 10%) là 279.600đ. Tiền vận chuyển, lắp đặt đã trả bằng tiền mặt là 3.600đ. Tuổi thọ kinh tế của thiết bị là 05 năm. Định khoản?
1,843 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Ý Bình Nguyễn Ý Bình
 16  -01  04
Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:"Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:a) TSCĐ hữu hình mua sắm:Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác."Vậy theo quy định trên, chi phí vận chuyển, lắp đặt được ghi vào nguyên giá TSCĐ.Bạn tham khảo cách hạch toán sau:1/Nợ TK 211: 279.600   Nợ TK 133:   27.960       Có TK 112: 307.5602/ Nợ TK 211: 3.600       Có TK 111: 3.6003/ Nợ TK 414: 283.200           Có TK 411: 283.200
1,662 xem 00 hữu ích trả lời –