theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,653

Hạch toán nghiệp vụ mua sắm TSCĐ dùng cho phân xưởng sản xuất?

Trần Thiện Minh Trần Thiện Minh
 03  04  03
Công ty tôi mua mới 01 tài sản cố định dùng cho phân xưởng sản xuất, giá 36 triệu, thuế GTGT là 10%, chưa thanh toán tiền. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 1,2 triệu. Tài sản này được mua bằng quỹ đầu tư phát triển 30%, vay dài hạn ngân hàng 50%, nguồn vốn kinh doanh 20%, thời gian sử dụng 05 năm. Định khoản các nghiệp vụ?
2,653 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Duy Khôi Nguyễn Duy Khôi
 07  02  04
Bạn có thể tham khảo cách hạch toán sau: Mua tài sản:Nợ TK 211: 36.000.000Nợ TK 133:   3.600.000   Có TK 331: 39.600.000Chi phí vận chuyển:Nợ TK 211: 1.200.000   Có TK 111: 1.200.000Xác định nguyên giá tài sản cố định: 36.000.000 + 1.200.000 = 37.200.000Vay dài hạn ngân hàng:Nợ TK 331:   Có TK 341:Kết chuyển nguồn vốn:Nợ TK 411   Có TK 414
2,423 xem 00 hữu ích trả lời –