Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,334

Hạch toán nghiệp vụ Đơn vị cấp trên trả hộ cho đơn vị cấp dưới số nợ vay ngắn hạn ?

Võ Lệ Thu Võ Lệ Thu
 13  01  03
05 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Thu Thủy, Phạm Ngọc Tâm Hồ Ngọc Khanh ... (tất cả)

Cho em hỏi:" Đơn vị cấp trên trả hộ cho đơn vị cấp dưới số nợ vay ngắn hạn 180.000 và tiền lãi 9.000 bằng tiền gửi ngân hàng" thì định khoản sao ạ?

...Tất cả
1,334 xem 05 theo dõi 05 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Dương Mai Sương Dương Mai Sương
 20  03  06
Theo dõi bởi Ngô Tố Nhi, Phan Hồng Liêm Đặng Quốc Phương ... (tất cả)
Dương Thượng Năng Dương Thượng Năng
 00  00  00
Huỳnh Dân Hiệp Huỳnh Dân Hiệp
 00  00  00
Đặng Anh Khuê Đặng Anh Khuê
 00  00  00
Võ Lệ Thu Võ Lệ Thu
 13  01  03
Theo dõi bởi Tạ Ngọc Oanh, Hồ Hoàng Dương Lý Khánh Tâm