theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,422

Hạch toán lắp ráp thành phẩm thành 1 sản phẩm khác để bán?

Bùi Tùng Dương Bùi Tùng Dương
 00  01  00

Trường hợp công ty thương mại, sản xuất, vừa mua hàng để bán, vừa sản xuất , lắp ráp, vậy ví dụ, để lắp ráp, sản xuất 1 cái máy xay ngô, thì các bộ phận cấu tạo nó nên hạch toán như thế nào, vào tài khoản nào, trường hợp này các bộ phận này vừa dùng để lắp ráp sx máy, vừa bán rời như hàng hóa nữa?

3,422 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Huỳnh Ngọc Hạ Huỳnh Ngọc Hạ
 00  00  01

Nếu lắp ráp để bán dạng 1 sản phẩm khác thì tất cả em hạch toán hết TK 152. (giả sử QĐ 48)

Khi xuất để lắp ráp. Hạch toán Nợ TK 154/Có TK 152 ....các chi phí khác ... Tập hợp chi phí sxkd dở dang Nợ TK 154x/Có TK 1548

Sản phẩm hoàn thành lắp ráp hạch toán Nợ TK 155/Có TK 1548

Xuất bán hạch toán giá vốn Nợ TK 632/Có TK 155

Bán các chi tiết của sản phẩm lắp ráp khi bán phản ánh giá vốn Nợ TK 632/Có TK 152

3,180 xem 00 hữu ích trả lời –