Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 483

Hạch toán khoản lãi vay phải trả không hợp lý vào tài khoản nào ?

Huỳnh Trường An Huỳnh Trường An
 10  02  02
03 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Mỹ Khánh, Huỳnh Thiên Khánh Vũ Ý Lan

Anh chị cho em hỏi về chi phí lãi vay. Tiền lãi vay phải trả không hợp lý như khoản có lãi suất lớn hơn 150% lãi suất NHNN tại thời điểm vay/ khi chưa góp đủ vốn điều lệ / khi c&oacut

...Tất cả
483 xem 06 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hoàng Quang Hà Hoàng Quang Hà
 14  01  02
Theo dõi bởi Lý Thanh Xuân, Đặng Vĩnh Lộc Lê Thanh Ngân ... (tất cả)
Đặng Hữu Từ Đặng Hữu Từ
 00  00  00
Đỗ Mai Chi Đỗ Mai Chi
 00  00  00
Theo dõi bởi Hoàng Bình Nguyên
Phạm Ngọc Trinh Phạm Ngọc Trinh
 00  00  00
Hồ Bình Nguyên Hồ Bình Nguyên
 00  00  00
Theo dõi bởi Nguyễn Mai Chi
Huỳnh Trường An Huỳnh Trường An
 10  02  02