Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 862

Hạch toán giảm hàng tồn kho do thiên tai lũ lụt ?

Tạ Thục Khuê Tạ Thục Khuê
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Thanh Kiên Phan Tuệ Nhi

Công ty mình làm có hàng tồn kho nhưng thời gian vừa qua mình có bị lụt làm hỏng hàng mình đã làm biên bản xác nhận hiện trường thực tế, và l&

...Tất cả
862 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Ngô Tịnh Lâm Ngô Tịnh Lâm
 06  00  01
Theo dõi bởi Lê Hải Yên, Huỳnh Hùng Dũng Hoàng Tường Vinh ... (tất cả)
Huỳnh Ái Hồng Huỳnh Ái Hồng
 00  00  00
Tạ Thục Khuê Tạ Thục Khuê
 02  01  00