Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,466

Gủi Email bị lỗi: "The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required"

Tạ Thế Trung Tạ Thế Trung
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Võ Quang Hà, Trần Lộc Uyên Ngô Trường Giang

Lỗi: The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required

Mã code của mình:

string email = "FromEmail";
string password = "PassWo
...Tất cả
3,466 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Đặng Kiều Khanh Đặng Kiều Khanh
 00  00  01
Hoàng Việt Sơn Hoàng Việt Sơn
 00  00  00
Dương Nhật Hạ Dương Nhật Hạ
 00  00  00
Tạ Thế Trung Tạ Thế Trung
 03  01  00