theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,835

Gủi Email bị lỗi: "The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required"

Tạ Thế Trung Tạ Thế Trung
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Võ Quang Hà, Trần Lộc Uyên Ngô Trường Giang

Lỗi: The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required

Mã code của mình:

string email = "FromEmail";
string password = "PassWord";
var port = 587;

var loginInfo = new NetworkCredential(email, password);
var msg = new MailMessage();
var smtpClient = new SmtpClient("smtp.gmail.com", port);

msg.From = new MailAddress("FromEmail");
msg.To.Add(new MailAddress("ToEmail"));
msg.Subject = subject;
msg.Body = body;
msg.IsBodyHtml = true;

smtpClient.EnableSsl = true;
smtpClient.UseDefaultCredentials = false;
smtpClient.Credentials = loginInfo;
smtpClient.Send(msg);

return true;
4,835 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đặng Kiều Khanh Đặng Kiều Khanh
 00  00  01

Khi gửi email mà bị lỗi: "The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required". Có thể do 1 số trường hợp sau:

Trường hợp 1: Mật khẩu không chính xác

Trường hợp 2: Bạn đang cố đăng nhập từ 1 số ứng dụng

Trường hợp 3: Khi bạn cố gắng để đăng nhập từ các tên miền khác với múi giờ/domain/máy tính (Đây là trường hợp trong hầu hết các tình huống khi gửi mail từ code).

Có một giải pháp cho từng trường hợp:

Giải pháp cho trường hợp 1: Nhập mật khẩu chính xác.

Giải pháp cho trường hợp 2: Bạn vào link để thiết lập cho phép các ứng dụng kém an toàn.

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.

Giải pháp cho trường hợp 3: Bạn có để cho phép đăng nhập từ múi giờ/ip khác cho tài khoản Google của bạn, vào https://g.co/allowaccess và cho phép truy cập bằng cách nhấn vào nút continue.

4,356 xem 00 hữu ích trả lời –