theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 606

Gộp kỳ kế toán giữa 2 năm 2014 và 2015?

Dương Chính Tâm Dương Chính Tâm
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Vũ Thành Ân Hoàng Diễm Chi

Doanh nghiệp tôi thành lập vào ngày 25/10/2014, đã thực hiện việc đăng ký gộp kỳ kế toán năm 2014 và năm 2015 là trên 12 tháng. Được biết chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC sẽ được thay thế bởi TT 200/2014/TT-BTC.

Vậy công ty chúng tôi có được gộp kỳ báo cáo của năm 2014 và 2015 nữa hay không? Trường hợp được phép gộp thì chế độ kế toán được áp dụng theo quy định tại QĐ 15/2006/QĐ-BTC hay theo hướng dẫn tại TT 200/2014/TT-BTC?

606 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Ái Hồng Ngô Ái Hồng
 00  00  01

Khoản 4 điều 13 Luật Kế toán quy định “trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.

Theo quy định trên trường hợp năm tài chính của Công ty từ 1/1-31/12 và thành lập vào ngày 25/10/2014 thì Công ty được gộp kỳ kế toán năm 2014 vào năm 2015 và chế độ kế toán áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

535 xem 00 hữu ích trả lời –