theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,455

Giờ mới đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì chi phí phát sinh thuế TNCN của tháng trước có bị truy thu không?

Ngô Thuần Hậu Ngô Thuần Hậu
 06  01  01
1,455 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user