theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Ngoại ngữ
Topic : Tiếng Anh
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,048

Giải thích về động từ khiếm khuyết trong câu điều kiện loại 1?

Nguyễn Tú Linh Nguyễn Tú Linh
 20  02  01
11 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Công Bằng, Phạm Kim Khánh Duy Do ... (tất cả)
1,048 xem 09 theo dõi 11 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Khánh Vân Ngô Khánh Vân
 10  00  03
04 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Tú Linh, Đặng Mỹ Xuân Dương Việt Nhân ... (tất cả)

Vế chính: Chúng ta có thể sử dụng động từ khiếm khuyến (modal) trong vế chính của câu điều kiện loại. Hãy xem các ví dụ sau:

 • If you ask George, he may/might be able to help you. (sự có thể)
 • You can/may leave the room if you've finished the test. (sự cho phép)
 • If he doesn't come soon, we must / will have to leave without him. (sự tuân theo)
 • If you ever go to Chicago, you should take a boat trip on the river. (đề nghị)
 • If you don't watch your steps, you are going to fall over. (dự đoán tương lại)

Vế IF: Bạn sử dụng be going to trong vế IF  để nêu ra ý định:

 • If you are going to speak like that, you'll have to leave.
 • Should có tác dụng nêu lên điều kiện, ý định; nhưng mức độ thấp hơn:
 • If you should see Kate, say hi from me.

Trong vế IF, sự sẵn lòng (willingness) có thể được biểu thị thông qua will và sự từ chối biểu thị bằng won’t. Với ý nghĩa này, will và won’t luôn được nhấn mạnh khi nói và không được liên quan tới chủ đề đang viết.

 • If you will take me to the airport tomorrow, I won't have to take a taxi.
 • If Greg won't answer the phone, I'll speak to his roommate.

Will có thể dùng biểu thị sự đề nghị lịch sự, đôi lúc người ta bỏ cả vế chính.

 • If you will wait for a moment, I'll see if Mr Hawking is available.
 • If you'll just fill in this form, please.
868 xem 04 hữu ích trả lời –