theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Ngoại ngữ
Topic : Tiếng Anh
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,812

Giải thích cụm từ "From the 90’s of the last century"?

Hoàng Ðức Trung Hoàng Ðức Trung
 00  01  00

Giải thích giùm tôi cụm từ “From the 90’s of the last century”. Tôi không hiểu 90 ở đây có nghĩa là gì?

3,812 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Dương Bảo Chấn Dương Bảo Chấn
 00  00  01

Trong câu này, nếu bạn chỉ nhắm vào chữ 90 thì chắc chắn bạn sẽ không hiểu gì vì chính xác bạn phải dùng từ 90’s hay đôi khi là 90s. Chữ 90’s là viết tắt từ The Nineties, nó có nghĩa chỉ thời gian từ 1/1 các năm 90 đến 31/12 năm 99 thế kỷ bất kỳ (ở đây tôi đoán là thập nhiên 90 thế kỷ 20, nếu vậy thì ta có thể ghi là 1990s)

Ta cũng có thể hiểu như vậy với các cụm như 10s, 20s…. nhưng vì nếu chỉ ghi như vậy thì ta có thể hiểu là thập niên các năm 10 đến 19, 20 đến 29 của bất kỳ thế kỷ nào. Để ghi chính xác hơn thì bạn nên ghi là 1910s, hay 1920s nếu bạn muốn nói đến thế kỷ 20 và tương tự là 2010s và 2020s cho thế kỷ 21.

Các từ trên được đọc theo quy tắc: Hai số đầu + Hai số sau thêm s/iz. Ví dụ:

  • 1990s đọc là nineteen-nineties
  • 1910s đọc là nineteen-tens
  • 1920s đọc là nineteen-twenties
3,626 xem 00 hữu ích trả lời –