theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,053

Giải quyết bài toán công ty Manatee 2009?

Lý Sông Hương Lý Sông Hương
 06  02  01
01 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Xuân Hoa

I. ĐỀ BÀI

Công ty Manatee bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009, bán thiết bị và đồ dùng văn phòng cho các cơ quan, tổ chức tại thành phố New Jersey và các khu vực lân cận theo hợp đồng với điều kiện 2/10, n/30. Công ty khóa sổ kế toán theo từng tháng . Cuối ngày 30/11/2012, số dư trên sổ Cái của một số tài khoản như sau:

  • Phải thu khách hàng: 653.000$
  • Thương phiếu phải thu: 333.000$

Thương phiếu phải thu bao gồm:

Ngày phát hành Tổ chức phát hành Mệnh giá Thời hạn Lãi suất
16/10 Công ty Mr.Bear 24.000$ 60 ngày 8%
25/10 Công ty Pope 39.000$ 60 ngày 10%
30/11 Tập đoàn Quackers 270.000$ 6 tháng 8%

Trong tháng 12 có một số nghiệp vụ diễn ra tại Manatee như sau:

Ngày 02. Bán hàng cho công ty Pope chưa thu tiền 26.900$.

Ngày 07. Bán hàng cho công ty Cinan 119.000$. Phía công ty Cinan đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán ngay 19.000$ (Cinan đã chuyển tiền ngay sau khi trừ phần chiết khấu 2% được hưởng trên số thanh toán ngay), còn lại phát hành thương phiếu mệnh giá 100.000$ để cam kết thanh toán, thời hạn 90 ngày, lãi suất 10%.

Ngày 15. Nhận đủ khoản tiền thanh toán thương phiếu từ công ty M.Bear.

Ngày 24. Nhận thông báo từ công ty Pope rằng họ chưa thể thanh toán khoản nợ như trong giấy hẹn. Qua nhận định và đánh giá ban đầu của kế toán thanh toán thì Pope vẫn có thể có khả năng trả nợ trong tương lai.

Ngày 31. Công ty thanh toán thương phiếu của tập đoàn Quackers trước hạn bằng cách bán thương phiếu này cho ngân hàng Ocean với lãi suất chiết khấu được thỏa thuận 10%.

(1). Hãy ghi sổ Nhật Ký Chung và sổ Cái cho các nghiệp vụ trên, đồng thời thực hiện các bút toán điều chỉnh cho khoản lãi thương phiếu phải thu tại ngày 31/12.
(2). Trong quá khứ, hơn 80% khách hàng mua chịu của công ty đều tận dụng khoản chiết khấu bằng cách trả tiền sớm trong thời hạn 10 ngày của hóa đơn. Theo báo cáo, số lượng khách hàng của công ty thanh toán vào những ngày cuối cùng của hợp đồng bắt đầu gia tăng trong năm ngoái.
Năm nay cho thấy rằng chưa đến 60% khách hàng thanh toán sớm để được hưởng khoản chiết khấu. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, năm nay sẽ là năm đầu tiên công ty phải thực hiện trích lập dự phòng cho nợ xấu. Ủy ban tài chính của công ty yêu cầu được cung cấp thêm thông tin về việc thu hồi tiền từ các khoản phải thu khách hàng. Và một báo cáo đã được đệ trình vào cuối ngày 31/12/2012 như sau:

Số dư hiện tại của tài khoản phải thu khách hàng M ($), được phân tích về thời hạn thanh toán và khả năng thu hồi như sau:

Tỷ lệ phần trăm Thời hạn thanh toán Khả năng không thể thu hồi
61% Chưa đến hạn 2%
18% Quá hạn chưa đến 30 ngày 6%
12% Quá hạn từ 30 đến 60 ngày 10%
5% Quá hạn từ 61 đến 120 ngày 12%
2% Quá hạn từ 121 đến 180 ngày 27%
2% Quán hạn trên 180 ngày 67%

(a). Hãy xác định giá trị của M ?
(b). Hãy lập “Bảng thời hạn thanh toán của các khoản phải thu khách hàng” chia theo nhóm các khoản phải thu và theo gợi ý như bảng sau:
Chỉ tiêu Tổng Số ngày quá hạn
Chưa đến hạn 1-30 31-60 61-120 121-180 Lớn hơn 180
Khoản
phải thu
khách
hàng M M * 61%
%
không
thể thu
hồi 2%
Giá trị
nợ xấu 
ước tính M * 61%* 2%

(c). Dựa vào kết quả câu (b), hãy ghi sổ Nhật ký bút toán trích lập dự phòng cho nợ khó đòi của công ty vào ngày 31/12/2012.
(d). Hãy đề xuất các hoạt động mà công ty Manatee nên làm để cải thiện tình trạng hiện tại của các khoản nợ phải thu khách hàng.

3,053 xem 02 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user