theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,379

ghi theo chứng từ nào ?

Nguyễn Hùng Phong Nguyễn Hùng Phong
 03  03  03
Các mem cho em hỏi? một nghiệp vụ kinh tế ps có 2 chứng từ là phiếu thu và hóa đơn VAT ghi sổ thì ghi theo chứng từ nào ạ?  
2,379 xem 10 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Huỳnh Như Nguyễn Huỳnh Như
 01  00  02
Cũng tùy theo phần mềm, hoặc file excel và hình thức kế toán nữa Nếu theo Hình thức NKC: Trong NKC bạn sẽ căn cứ vào nội dung TK đề chọ chứng từ Nếu định khoàn Nơ 1111/ co 5111, có 33311 thi82 chứng từ ở NKC, nhật ký thu tiền, số quỹ là phiếu thu Nhưng số chi tiết ghi chép doanh thu, và thuế GTGT Bán ra, chứng tư là hóa đơn GTGT.  
2,193 xem 00 hữu ích trả lời –
Nguyễn Nhã Thanh Nguyễn Nhã Thanh
 02  02  04
Mình nghĩ là phải đặt trong từng trường hợp cụ thể chứ VD để vào sổ quỹ tiền mặt hay sổ chi tiết quỹ tiền mặt... thì phải căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi Còn vào sổ theo dõi thuế GTGT... thì phải căn cứ vào hóa đơn GTGT Vào sổ chi tiết hàng hóa... thì phải căn cứ vào phiếu nhập, phiếu xuất Vào sổ TGNH thì phải căn cứ vào GBN, GBC  
2,193 xem 00 hữu ích trả lời –