Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 900

Ghi nhận góp vốn bằng định giá thương hiệu trên báo cáo tài chính ?

Tạ Ngọc Hà Tạ Ngọc Hà
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đặng Phương Anh Đỗ Xuân Yến

A là Công ty mẹ, B là công ty con. A góp vốn vào B chiếm 51%, trong đó A góp giá trị thương hiệu vào B và được 1 Công ty định giá thương hiệu của A là 4 tỷ

...Tất cả
900 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Trần Đạt Thiên Trần Đạt Thiên
 05  03  03
Theo dõi bởi Trịnh Gia Bảo Ngô Linh Trang
Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thanh Xuân
 04  00  03
Theo dõi bởi Hoàng Thiên An Vũ Diệu Hằng
Nguyễn Việt Duy Nguyễn Việt Duy
 00  02  01
Tạ Ngọc Hà Tạ Ngọc Hà
 02  01  00
Theo dõi bởi Phan Trung Anh, Đặng Hạnh Trang Lê Thục Trinh ... (tất cả)