Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,348

Ghi nhận doanh thu phát sinh từ quảng cáo của Google Admob trên ưng dụng giải trí tại Công ty sản xuất phần mềm?

Hồ Hữu Long Hồ Hữu Long
 46  11  07
07 bình chọn hữu ích bởi Tạ Tường Vinh, Hoàng Ngọc Khôi Đỗ Dạ Lan ... (tất cả)

Công ty em hiện đang sản xuất phần mềm, Doanh thu hiện tại phát sinh từ quảng cáo của Google Admob trên ưng dụng giải trí điện thoại di động và Smart TV (tức là công ty em không bán ph

...Tất cả
2,348 xem 09 theo dõi 07 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 1 Chia sẻ 0

Trần Ngọc Anh Trần Ngọc Anh
 00  00  00
Trịnh Mai Liên Trịnh Mai Liên
 31  04  07
Theo dõi bởi Đặng Chí Giang, Trịnh Hạnh Dung Ngô Minh Ngọc ... (tất cả)
Trịnh Bảo Ngọc Trịnh Bảo Ngọc
 00  00  00
Tạ Bình Minh Tạ Bình Minh
 00  00  00
Tạ Tích Ðức Tạ Tích Ðức
 00  00  00
Trịnh Thảo Nguyên Trịnh Thảo Nguyên
 00  00  00
Võ Anh Ðức Võ Anh Ðức
 00  00  00
Võ Khánh Tâm Võ Khánh Tâm
 00  00  00
Hồ Hữu Long Hồ Hữu Long
 46  11  07
Theo dõi bởi Hồ An Hằng, Lý Kim Thảo Võ Vân Ngọc