Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 347

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn tỉ lệ trích lập các quỹ dự phòng rủi ro, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, và bổ sung vốn điều lệ là bao nhiêu ?

Phan Cẩm Ly Phan Cẩm Ly
 07  01  02
01 bình chọn hữu ích bởi Vũ Minh Trung

Anh ( chị) ơi! làm ơn cho em hỏi chút ạ, công ty em là công ty trách nhiệm hưu hạn thì tỉ lệ trích lập các quỹ dự phòng rủi ro, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, ph&uacu

...Tất cả
347 xem 04 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Tạ Lan Nhi Tạ Lan Nhi
 03  00  02
Theo dõi bởi Ngô Minh Hòa, Phan Trí Nghĩa Phan Bích Hạnh ... (tất cả)
Tạ Xuân Lan Tạ Xuân Lan
 00  00  00
Phan Ðông Nhi Phan Ðông Nhi
 00  00  00
Phan Cẩm Ly Phan Cẩm Ly
 07  01  02
Theo dõi bởi Huỳnh Đức Huy, Hoàng Quỳnh Hoa Ngô Minh Trí