theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Android
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,832

đổi Background của button liên tục

Lê  Vũ Lê Vũ
 01  03  00
01 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Hương Ly

tình hình là e muốn màu của button thay đổi liên tục. nhưng e chưa biết fai viết code như thế nào. mong mọi người giúp e với ạ.

2,832 xem 04 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hà  Quangg Hà Quangg
 02  01  02

bạn thử xem sao


Random rnd = new Random();

int color = Color.argb(255, rnd.nextInt(256), rnd.nextInt(256), rnd.nextInt(256));

btnBrowser.setBackgroundColor(color);

2,252 xem 00 hữu ích trả lời –
Phan Thanh Giang Phan Thanh Giang
 00  00  06

Bạn có thể sử dụng animation

2,316 xem 00 hữu ích trả lời –