theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,413

Doanh nghiệp mới thành lập T3.2016 thì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng?

Phan Tuyết Hoa Phan Tuyết Hoa
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Bích Châu Trịnh Minh Sương

Mọi người cho em hỏi: Doanh nghiệp mới thành lập T3.2016 thì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng?

1,413 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Hải Hà Ngô Hải Hà
 01  00  01
01 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Phúc Nguyên

“Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.” Đọc thêm thông tư 119 và điều 27-tt 39 nhé

1,250 xem 01 hữu ích trả lời –