theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,358

Đinh khoản thu tiền mặt về chuyển nhượng 30% giá trị góp vốn vào dự án BĐS?

Đặng Thiên Di Đặng Thiên Di
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Vũ Hoài Hương Phạm Thế Nhân

Phiếu thu tiền mặt về chuyển nhượng 30% giá trị góp vốn vào dự án BĐS Hà thành cho công ty T. Tổng giá trị vốn góp ban đầu 2.000.000đ, với số tiền là 500.000đ. Nghiệp vụ này định khoản như thế nào ạ ? 

1,358 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Nguyệt Cầm Ngô Nguyệt Cầm
 00  00  01

Nợ tk 111: 500.000
Nợ tk 635: 100.000
Có tk 222: 600.000

1,172 xem 00 hữu ích trả lời –