theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,297

Định khoản mua ô tô?

Trần Hạo Thiên Trần Hạo Thiên
 05  00  03
01 bình chọn hữu ích bởi Ngô Mỹ Xuân

Cả nhà xem giúp em, em định khoản thế này đúng không ạ?

1. Mua ô tô 7 chỗ:

 • Nợ tk 211
 • Nợ tk 1331 / Có tk 331

2. Kiểm định xe:

 • Nợ tk 242
 • Nợ tk 1331/ có tk 331

3. Lệ phí cấp giấy đăng kiểm:

 • Nợ tk 6422/ có tk 331

4. Phí dịch vụ đăng ký xe:

 • Nợ tk 211
 • Nợ tk 1331/ có tk 331

5.Thuế trước bạ:

 • Nợ tk 211/ có tk 331

6. Phí biển số:

 • Nợ tk 211/ có tk 331

7. Bảo hiểm dân sự:

 • Nợ tk 142/ có tk 331

8. Phí đường bộ:

 • Nợ tk 142/ có tk 331

9. Phí khác:

 • Nợ tk 6422/ có tk 331

10. Khuyến mại lót sàn(trừ vào tiền):

 • Nợ tk 1111/ có tk 711

11.Vì tất cả những khoản này được bên em thanh toán bằng chuyển khoản cho bên đại lý xe (đại lý xe làm tất cả các giấy tờ cho bên em) nên em đk:

 • Nợ TK 331 / có TK 11211
2,297 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hồ Ngọc Hân Hồ Ngọc Hân
 07  01  01
07 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Kim Vượng, Trịnh Tiểu Bảo Dương Trung Thực ... (tất cả)

Thiếu TK 3339 trước khi đưa vào 211, các bước khác hoán chỉnh. Bạn điều chỉnh lại: Phí trước bạ: nợ TK 211/ có TK 3339 và nợ 3339/ có TK 331, phí đăng ký xe: Nợ TK 211/ có TK 3339 và nợ TK 3339/ có TK 331 

2,036 xem 07 hữu ích trả lời –