theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,869

Điều gì còn thiếu để tạo nên một doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tại Việt Nam? Công nghệ, quản lý hay tầm nhìn?

Dương Mạnh Tấn Dương Mạnh Tấn
 00  01  00

Thinh Nguyen: "Theo anh Dzung Nguyen, điều gì còn thiếu để tạo nên một doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tại Việt Nam? Công nghệ, quản lý hay tầm nhìn?

Thêm, khi đầu tư vào một startup, ngoài tài chính, CyberAgent có các điều khoản gì để hỗ trợ các mặt còn yếu?"

1,869 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Bùi Quang Nhật Bùi Quang Nhật
 00  00  01

Dzung Nguyen (từ CyberAgent Ventures): "Chào Thinh Nguyen, anh nghĩ doanh nghiệp khởi nghiệp thiếu tất cả, chỉ có mỗi cái là liều thôi và đó cũng là điều quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp khởi nghiệp nào. Mỗi một công ty khởi nghiệp có những mục tiêu riêng và tuỳ vào lĩnh vực mà họ nhắm đến, nhưng sau 8 năm ở Việt Nam và đã đầu tư vào 20 công ty và gặp hơn 1000 startup, thì có thể nói cái mà doanh nghiệp Việt Nam đang thiếu lớn nhất là: Tầm nhìn, mức độ sẵn sàng chia sẻ, khả năng quản lý, sự minh bạch (trong tài chính/thông tin). Tất cả đều có thể thay đổi và làm được, nếu các startup đó có TẦM NHÌN."

1,594 xem 00 hữu ích trả lời –