Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Ngoại ngữ
Topic : Tiếng Anh
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,569

Dịch sang tiếng việt câu sau: "You want to come in my life, the door is open..."?

Hoàng Đạt Thiên Hoàng Đạt Thiên
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đặng Mỹ Quyên Ngô Thủy Tiên

You want to come in my life, the door is open. You want to get out of my life, the door is open. Just one request. Don't stand at the door, you're blocking th traffic.

...Tất cả
4,569 xem 07 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Lê Tiến Ðức Lê Tiến Ðức
 00  00  00
Hồ Bá Đạt Hồ Bá Đạt
 00  00  00
Nan  Utkabtta Nan Utkabtta
 00  00  00
Bùi Quang Nhân Bùi Quang Nhân
 00  00  01
Theo dõi bởi Tạ Sơn Hà, Lý Hướng Thiện Phạm Huỳnh Như
Trịnh Thục Tâm Trịnh Thục Tâm
 00  00  01
Theo dõi bởi Huỳnh Phượng Uyên, Võ Hiệp Hào Trần Trung Anh ... (tất cả)
Võ Hạ Phương Võ Hạ Phương
 01  00  01
Theo dõi bởi Trịnh Kim Thịnh, Hồ Gia Khánh Huỳnh Thụy Vũ ... (tất cả)
Hoàng Đạt Thiên Hoàng Đạt Thiên
 02  01  00
Theo dõi bởi Đặng Gia Quỳnh, Phan Thuận Thành Ngô Gia Cần ... (tất cả)