theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 5,341

Đếm ngược số ký tự tối đa trong thẻ input hoặc textarea?

Trịnh Minh Tú Trịnh Minh Tú
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Tuấn Khoa Đỗ Lam Bích

Mình có 1 thẻ input giới hạn ký tự là 200 và một thẻ textarea giới hạn ký tự là 1000. Cho mình hỏi là làm thế nào để khi gõ 1 ký tự vào thẻ input hoặc thẻ textarea thì số ký tự giảm đi 1 và hiển thị trực tiếp thông tin đó cho người gõ biết được. Thank mọi người!

5,341 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Thời  Nguyễn Thời Nguyễn
 06  00  09

Bạn xem demo tại đây nhé http://jsfiddle.net/67XDq/7/

Xem đầy đủ câu trả lời tại http://stackoverflow.com/questions/19962608/javascript-character-count

4,674 xem 00 hữu ích trả lời –