theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,413

Đã nộp kê khai tháng 8, tháng 9 nhưng thues báo chưa nộp thuế quý 3?

Vũ Vân Khuê Vũ Vân Khuê
 04  01  01
04 bình chọn hữu ích bởi Ngô Chung Thủy, Đỗ Phước Huệ Đặng Nguyên Bảo ... (tất cả)

Cả nhà ơi cho em hỏi với ạ. Công ty em thành lập tháng 8/2015. Em nộp kê khai thuế tháng 8, tháng 9 rồi. Nay cơ quan thuế gọi bảo chưa nộp thuế Quý 3 là sao ạ. Em nghĩ năm thứ nhất nộp theo tháng, hết năm rồi dựa vào doanh thu để tính năm tiếp theo là thao tháng hay theo quý chứ ạ.

1,413 xem 09 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Trúc Lan Nguyễn Trúc Lan
 05  01  02
05 bình chọn hữu ích bởi Bùi Nam Thông, Tạ Hồng Liêm Phan Việt Cường ... (tất cả)

Tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý
Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ 21:

  • Doanh nghiệp A bắt đầu kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay quý.
  • Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.
  • Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.”
1,271 xem 05 hữu ích trả lời –
Huỳnh Mạnh Ðình Huỳnh Mạnh Ðình
 02  01  01
02 bình chọn hữu ích bởi Lê Thùy Anh Lý Trang Nhã

Doanh nghiệp mới thành lập chưa có doanh thu từ 50 tỷ trở lên thì kê khai theo quý, áp dụng ổn định trong vòng 2 năm hết năm 2016 sau đó xác định lại doanh thu năm trước liền kề để xác định lại xem KK theo tháng hay theo quý em nhé.

1,270 xem 02 hữu ích trả lời –
Phan Kim Khanh Phan Kim Khanh
 04  01  02
02 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Hiếu Hạnh Nguyễn Hạnh Dung

Bạn tham khảo điều 15, TT151/2014/TT-BTC và CV 3817/TCT-KK ngày 17/9/2015 sẽ rõ nhé!

1,272 xem 02 hữu ích trả lời –
Hoàng Quỳnh Hoa Hoàng Quỳnh Hoa
 10  01  01
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Thanh Thủy Dương Nhã Trang

Mới thành lập nộp theo quý chứ, nộp tháng là sai rồi, nộp theo quý thoai

1,273 xem 02 hữu ích trả lời –