theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,108

Công ty tôi xây dựng nhà xưởng, tự mua nguyên vật liệu còn nhân công thì thuê ngoài vậy định khoản như thế nào?

Nguyễn Minh Yến Nguyễn Minh Yến
 01  02  02
Công ty tôi xây dựng nhà xưởng, tự mua nguyên vật liệu còn nhân công thì thuê ngoài vậy định khoản như thế nào?
2,108 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Tú Mi Nguyễn Tú Mi
 22  00  05
*Bạn tham khảo định khoản sau:- Mua nguyên vật liệuNợ TK 2411Nợ TK 1332 Có TK 111-Chi phí nhân công và các chi phí khác Nợ TK 2411 Có TK 111,112,331,334
1,954 xem 00 hữu ích trả lời –