theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,108

Công ty tôi tặng hàng dùng thử cho khách hàng có phải xuất hóa đơn không?

Nguyễn Khắc Thành Nguyễn Khắc Thành
 04  02  03
 Công ty tôi tặng hàng dùng thử cho khách hàng có phải xuất hóa đơn không?        
2,108 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Anh Việt Nguyễn Anh Việt
 02  03  03
02 bình chọn hữu ích bởi Lý Dạ Thi Trịnh Duy Bảo

   Theo Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

"Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa." 

Như vậy, công ty bạn xuất hàng tặng khách hàng dùng thử thì vẫn phải xuất hóa đơn.        

1,916 xem 02 hữu ích trả lời –