theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,570

Công ty thu hồi được 900.000 nguyên vật liệu phải làm sao nhỉ ?

Huỳnh Quỳnh Sa Huỳnh Quỳnh Sa
 00  01  00

Công ty mình thu hồi được 900.000 nguyên vật liệu ta phải làm sao nhỉ?

1,570 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hồ Hữu Từ Hồ Hữu Từ
 03  00  02
02 bình chọn hữu ích bởi Ngô Anh Kiên Đỗ Nam Lộc

Theo đúng lý thuyết thì hạch toán như sau:

+ Khi thu hồi phế liệu từ quá trình sx định khoản: Nợ TK 152(chi tiết phế liệu thu hồi) Có TK 154(giảm chi phí sx kd dở dang)

+ Cái này dùng để xác đinh giá thành phẩm nhập kho -> giá vốn hàng bán. bán ve chai Nợ TK 111 Có TK 152 + Còn trong thực tế thì bán phế liệu thu hồi:

Xuất HĐ GTGT bán ve chai phế liệu thu hồi Nợ TK 111 Có TK 711 Có TK 3331

1,303 xem 02 hữu ích trả lời –