Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 511

Công ty thay đổi vốn điều lệ vậy giờ làm tờ khai thuế môn bài thế nào ?

Võ Hồng Bích Võ Hồng Bích
 23  04  05
02 bình chọn hữu ích bởi Bùi Thanh Bình Đỗ Mộng Nhi

Các bác ơi cho e hỏi với công ty e thay đổi vốn điều lệ vậy giờ làm tờ khai thuế môn bài thế nào ạ?  Ai có mẫu gửi cho e xin với a ?

...Tất cả
511 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Phạm Hoàng Khải Phạm Hoàng Khải
 04  00  02
Theo dõi bởi Phan Huệ Thương Đặng Phương Thùy
Hoàng Phương Nhi Hoàng Phương Nhi
 32  04  05
Theo dõi bởi Đỗ Tấn Nghĩa
Hoàng Hoàng Hà Hoàng Hoàng Hà
 00  00  00
Võ Hồng Bích Võ Hồng Bích
 23  04  05
Theo dõi bởi Võ Lam Hà, Đỗ Thanh Trang Huỳnh Quang Lộc