theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 878

Công ty thành lập 09-2014, vậy sang 2015 bên em kê khai theo quý hay tháng?

Dương Diệu Lan Dương Diệu Lan
 24  01  03
07 bình chọn hữu ích bởi Ngô Thu Phương, Tạ Mai Trinh Lý Kiều Nhung ... (tất cả)

Hỏi lại vấn đề kê khai quý - tháng. Bên em thành lập 09-2014. Vậy sang 2015 bên em kê khai theo quý hay tháng?

878 xem 07 theo dõi 07 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Võ Lệ Thủy Võ Lệ Thủy
 06  01  01
04 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Tuấn Hùng, Phạm Vĩnh Hưng Huỳnh Ngọc Ly ... (tất cả)

TT 151- 2014

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

  • “b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý
  • b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý
  • Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ 21: Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.
--> Trường hợp cty bạn là ví dụ 21 này.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

683 xem 04 hữu ích trả lời –