theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,252

Công ty nộp chậm thuế, giờ muốn thanh toán các khoản nộp chậm, nộp phạt đó thì cho vào khoản nào?

Phạm Diệp Vy Phạm Diệp Vy
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Vũ Thảo Trang, Võ Quang Đạt Vũ Bá Tùng

Bên công ty em có nộp chậm thuế, trên chi cục có gửi công văn về khoản tiền nộp chậm, tiền phạt. Em muốn thanh toán các khoản đó thì cho vào khoản nào? (giấy nộp tiền vào ngân sách). Em cảm ơn ah

1,252 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Công Thành Ngô Công Thành
 33  04  09
05 bình chọn hữu ích bởi Dương Mỹ Phụng, Hoàng Kim Bảo Hoàng Ðức Tâm ... (tất cả)

Tiền phạt tiểu mục 4254, tiền chậm nộp tiểu mục 4911 nha bạn

1,094 xem 05 hữu ích trả lời –