theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,159

Công ty mua sơ mi rơ mooc từ tháng 7, nhưng làm thủ tục sang tên thì tháng 9. Như vậy khấu hao vào ngày nào?

Tạ Kim Phú Tạ Kim Phú
 00  01  00
1,159 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lê An Yên Lê An Yên
 00  00  02

Đối với ô tô là tài sản cố định bắt buộc đăng ký sở hữu -> khấu hao từ tháng 9.


TT 45 Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:
1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây

  • TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
  • ..... TT 96 sửa đổi TT 78

Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

Tài sản mua cũ hay mới đều vậy nha

1,018 xem 00 hữu ích trả lời –