Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 754

Công ty mới thành lập 29/8 xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau được không ?

Lý Gia Phúc Lý Gia Phúc
 11  02  00
04 bình chọn hữu ích bởi Lý Diễm Thúy, Trần Phi Ðiệp Bùi Nguyên Lộc ... (tất cả)

 Anh chị cho Em hỏi với ạ, Công ty em mới thành lập 29/8, làm hồ sơ khai thuế ban đầu rồi, nhưng chưa in hóa đơn, và giờ chưa có hoạt động mua bán gì, vậy giờ em xin gộp

...Tất cả
754 xem 05 theo dõi 04 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Huỳnh Quang Xuân Huỳnh Quang Xuân
 00  00  00
Dương Ðức Nhân Dương Ðức Nhân
 00  00  00
Đặng Hồng Lân Đặng Hồng Lân
 00  00  00
Lý Gia Phúc Lý Gia Phúc
 11  02  00
Theo dõi bởi Hoàng Thu Mai, Đỗ Hải Anh Võ Tiến Hoạt