theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,261

Công ty liên doanh có thể đăng ký sử dụng hệ thống tài khoản kế toán nội bộ có được không?

Đặng Tiến Nam Đặng Tiến Nam
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Quỳnh Hà, Bùi Hữu Thực Phan Thanh Ngọc

Công ty em là công ty liên doanh nước ngoài mới thành lập, trong đó nước ngoài chiếm 51% và bên Việt Nam chiếm 49%. Bên nước ngoài chịu trách nhiệm điều hành công ty liên doanh và họ sử dụng phần mềm SAP và hệ thống danh mục tài khoản kế toán nội bộ cho tất cả công ty của họ trên toàn cầu. Em xin được hỏi công ty liên doanh có thể đăng ký sử dụng hệ thống tài khoản kế toán nội bộ (mà không sử dụng theo quy định về danh mục tài khoản của nhà nước Việt Nam) có được không?

1,261 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lê Giang Sơn Lê Giang Sơn
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Phạm Khánh Hòa, Ngô Tuấn Minh Phạm Ánh Lệ

Điều 24 – Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán của Luật Kế toán quy định:

1. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng ở đơn vị.

Đơn vị kế toán được chi tiết các tài khoản kế toán đã chọn phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị

Theo quy định trên Công ty phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để áp dụng.

1,125 xem 03 hữu ích trả lời –