Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 255

Công ty đã góp đủ vốn điều lệ nhưng có thành viên muốn rút vốn thì báo giảm vốn điều lệ được không ?

Ngô Triều Thành Ngô Triều Thành
 07  03  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Viễn Ðông Ngô Minh Đức

Cả nhà cho em hỏi với ạ, Bên em là Công ty TNHH 3 thành Viên đã góp đủ vốn điều lệ. bây giờ có 1 thành viên A không muốn góp vốn nữa, mà 2 thành

...Tất cả
255 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Huỳnh Cẩm Nhi Huỳnh Cẩm Nhi
 03  00  03
Theo dõi bởi Tạ Thiên Phương Hồ Ngọc Nam
Hoàng Vinh Quốc Hoàng Vinh Quốc
 00  00  00
Đặng Khánh Nam Đặng Khánh Nam
 00  00  00
Võ Quang Nhật Võ Quang Nhật
 00  00  00
Ngô Triều Thành Ngô Triều Thành
 07  03  00
Theo dõi bởi Lê Huy Hoàng, Huỳnh Thế Trung Hoàng Thảo Sương ... (tất cả)