theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,337

Công ty có được trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với tiền tạm ứng (nhân viên tạm ứng ko thu hồi được ) hay không?

Đỗ Ngọc Mai Đỗ Ngọc Mai
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Lê Thế Tùng, Hoàng Kiều Trinh Trần Khương Duy ... (tất cả)
3,337 xem 07 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đặng Hoàng Duệ Đặng Hoàng Duệ
 00  00  01

Trường hợp Công ty có tạm ứng tiền cho nhân viên, nếu nhân viên này hiện vẫn còn đang làm việc tại Công ty mà chưa hoàn trả khoản tiền này thì Công ty không được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Nếu Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản nợ này thì chi phí dự phòng này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

3,149 xem 00 hữu ích trả lời –