theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 609

Công ty chuyển từ hộ kinh doanh sang hình thức cty TNHH cần phải làm những thủ tục gì với thuế?

Ngô Xuân Cao Ngô Xuân Cao
 00  01  00
609 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Thiện Bảo Đỗ Thiện Bảo
 06  01  01

Đăng ký thành lập công ty TNHH, hỏi bên thuế thủ tục ngừng kinh doanh hộ cá thể. (Không kinh doanh hộ cá thể nữa thì ko dùng jd nữa và nói với bên thuế bạn nghỉ hộ kd rồi, họ tự khắc ko thu thuế nữa. Thành lập cty tnhh thì hỏi thử tục tại sở kh đầu tư tỉnh. Mà ở sở nào cũng có ng nhận làm dv việc này đấy. Bạn tìm hiểu xem)

486 xem 00 hữu ích trả lời –