theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 803

Có thể xem báo cáo tài chính của tất cả các doanh nghiệp được không?

Hồ Nghi Xuân Hồ Nghi Xuân
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Hồng Phương Vũ Lạc Phúc
803 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Anh Đức Nguyễn Anh Đức
 09  03  03
02 bình chọn hữu ích bởi Lý An Nam Đỗ Giang Lam

Hiện nay, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đang phối hợp với Tổng cục Thuế để xây dựng cơ chế truyền tải các báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế sang cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Các báo cáo tài chính sau khi được truyền tải và khởi tạo sẽ được cập nhật lên ứng dụng cung cấp báo cáo tài chính. Hiện tại, bạn có thể xem các báo cáo tài chính của các công ty cổ phần đã nộp cho cơ quan Thuế và được truyền tải sang cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

732 xem 02 hữu ích trả lời –