Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,105

Có phải nộp lại số thuế GTGT đầu vào đã hoàn tương ứng với số hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại không?

Bùi Mai Vy Bùi Mai Vy
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Phạm Tiến Võ Tạ Xuân Liễu

Công ty gia công hàng xuất khẩu và đã hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với số hàng hóa đã xuất khẩu. Khách hàng trả lại một số hàng hóa đã xuất khẩ

...Tất cả
1,105 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hoàng Khắc Triệu Hoàng Khắc Triệu
 26  01  10
Theo dõi bởi Bùi Bảo Kiên, Phan Tuyết Thanh Ngô Kiều Nga ... (tất cả)
Phan Thuần Hậu Phan Thuần Hậu
 00  00  00
Hoàng Thúy Minh Hoàng Thúy Minh
 00  00  00
Bùi Mai Vy Bùi Mai Vy
 02  01  00
Theo dõi bởi Tạ Mỹ Hường, Lý Diễm Uyên Phạm Ngọc Tuấn