theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,008

Có phải nộp lại số thuế GTGT đầu vào đã hoàn tương ứng với số hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại không?

Bùi Mai Vy Bùi Mai Vy
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Phạm Tiến Võ Tạ Xuân Liễu

Công ty gia công hàng xuất khẩu và đã hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với số hàng hóa đã xuất khẩu. Khách hàng trả lại một số hàng hóa đã xuất khẩu do bị lỗi. Công ty đã làm thủ tục nhập khẩu lại lô hàng này để sửa lại hàng và sau đó sẽ tái xuất khẩu lại lô hàng này.

Vậy công ty có phải nộp lại số thuế GTGT đầu vào đã hoàn tương ứng với số hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại không?

1,008 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Khắc Triệu Hoàng Khắc Triệu
 26  01  10
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Danh Sơn, Đặng Cát Linh Đặng Danh Sơn

Căn cứ quy định tại Điều 15, Điều 16, khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; khoản 4 Điều 2 Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 và Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và Công văn số 2354/TCT-KK ngày 23/6/2014 của Tổng cục Thuế thì Công ty sẽ bị phải nộp lại số thuế GTGT đã hoàn của lô hàng xuất khẩu bị khách hàng trả lại.

 Nếu Công ty lập thủ tục đúng quy định tại Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên và chứng minh được lô hàng bị trả lại đã thực tái xuất thì sẽ được hoàn số thuế GTGT bị thu hồi này theo quy định.

798 xem 03 hữu ích trả lời –