Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 736

Có phải nộp các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính trước thời điểm công ty tạm ngừng hoạt động không ?

Đỗ Cương Nghị Đỗ Cương Nghị
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Hồ Hồng Vinh, Trần Xuân Nhi Trịnh Ðình Trung ... (tất cả)

Công ty em làm công văn xin tạm ngừng hoạt động từ 15/10/2016 vậy mọi người cho em hỏi: Các báo cáo thuế quý 3, quý 4 và báo cáo tài chính, quyết toá

...Tất cả
736 xem 06 theo dõi 05 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Lý Bích Ngân Lý Bích Ngân
 05  00  01
Theo dõi bởi Võ An Nhiên, Huỳnh Hồng Việt Hồ Nhật An ... (tất cả)
Trịnh Gia Ðức Trịnh Gia Ðức
 00  00  00
Đỗ Thế Vinh Đỗ Thế Vinh
 00  00  00
Phan Kim Chi Phan Kim Chi
 11  02  03
Theo dõi bởi Hoàng Như Thảo, Trần Ðông Phong Ngô Thanh Quang
Hoàng Khánh Linh Hoàng Khánh Linh
 00  00  00
Đỗ Cương Nghị Đỗ Cương Nghị
 05  01  00
Theo dõi bởi Lê Thương Nga, Lý Việt Phi Võ Hoàng Oanh