theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Php
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,959

Có nên đóng thẻ php lại không?

Hoàng Phú Hải Hoàng Phú Hải
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Ngô Ðông Phương, Đặng Nghi Xuân Vũ Ngọc Tâm ... (tất cả)

Các bạn cho hỏi mình xem một số mã nguồn thấy người ta chỉ mở thẻ PHP bằng "<?php" nhưng không thấy đóng lại bằng "?>". Điều này có tạo ra ảnh hưởng gì không ?

2,959 xem 07 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lý Nghi Dung Lý Nghi Dung
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Thu Thảo, Phan Minh Hân Hoàng Bảo Tiên

Không dùng thẻ đóng để đảm bảo việc dùng các hàm như session_start(), header() hoạt động. Lý do là trên 1 số hosting khi bạn upload 1 file lên host và sau khi download về thì nó tự thêm dấu enter giữa các dòng code và sau ký tự đóng.Điều này sẽ làm ảnh hưởng tới các hàm session_star() của bạn

Ví dụ: File trước khi lên host:

config.php
<?php
  $a = 2;
?>
a.php
<?php
  include 'config.php';
  session_start();
?>

Lúc này việc tạo session hoạt động bình thường.
Nhưng sau khi download về ở 1 số host nội dung file config.php và a.php sẽ là:

config.php
<?php
  $a = 2;
?>
a.php
<?php
  include 'config.php';
  session_start();
?>

Lúc này hàm session sẽ bị lỗi, vì phía sau thẻ đóng ?> của file config.php có 1 ký tự xuống dòng. Chỉ cần bỏ dấu ?> của file config.php đi là xong. Đó là lý do tại sao 1 số bộ source không dùng thẻ đóng.

Lưu ý: là chỉ 1 số host bị tình trạng xuống dòng chứ không phải là tất cả.

2,675 xem 03 hữu ích trả lời –