theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,406

Có nên bắt chước 1 ý tưởng của nước ngoài (đã thành công) nhưng chưa có ở Việt Nam?

Bùi Phương Thanh Bùi Phương Thanh
 05  02  00
2,406 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user