theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,345

Có luật nào quy định về trả tiền hàng rồi mới xuất hóa đơn không?

Bùi Hữu Cường Bùi Hữu Cường
 00  01  00
2,345 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user